ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η χειρουργός οφθαλμίατρος Έλενα Τσεσμετζόγλου πραγματοποιεί στο ιατρείο της στην Καβάλα όλο το εύρος των απαιτούμενων οφθαλμολογικών εξετάσεων, για την άριστη εξυπηρέτηση των ασθενών. Ειδικότερα, διαθέτοντας άρτιο και σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό πραγματοποιεί:  
   
Οφθαλμολογικές Εξετάσεις 

Διαθλαστικός Έλεγχος - Έλεγχος όρασης και μέτρηση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού και πρεσβυωπίας, σκιασκοπία μετά από κυκλοπληγία για τα παιδιά, τεστ στερεοσκοπίας Lang για έλεγχο Αμβλυωπίας (τεμπέλικο μάτι), κερατομετρία

Έλεγχος και εφαρμογή φακών επαφής

Ορθοπτική μελέτη - Περιπτώσεις στραβισμού παίδων και διπλωπίας ενηλίκων

Έλεγχος Χρωματικής Αντίληψης (Ishihara Test για δυσχρω-αχρωματοψία)

Σχισμοειδή Λυχνία - Λεπτομερής εξέταση με μικροσκόπιο του οφθαλμού και των βλεφάρων και με την Ελβετική Λυχνία Haag – Streigt - Εκτίμηση Δακρυϊκής Στοιβάδας (Schirmer test, BUT)

Βυθοσκόπηση με άμεσο και έμμεσο οφθαλμοσκόπιο - Μελέτη του βυθού (πίσω μέρος του ματιού - οπτικό νεύρο, ωχρά κηλίδα, υαλοειδές σώμα, αμφιβληστροειδής)

Τονομέτρηση - Μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης

Παχυμετρία - Μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς απαραίτητη στη μελέτη γλαυκώματος και προεγχειρητικά σε διαθλαστικές επεμβάσεις

Οπτικά Πεδία - Αυτόματη Περιμετρία απαραίτητη για τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος, γωνιοσκοπία - εξέταση γωνίας (σχηματισμός του ματιού σημαντικός για το γλαύκωμα)

OCT - Απεικόνιση ωχράς για διάγνωση και επιλογή της κατάλληλης θεραπείας σε παθήσεις όπως εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Επίσης, χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση γλαυκώματος

Φωτογράφηση προσθίου μορίου - Για παρακολούθηση παθήσεων του κερατοειδούς και ευρημάτων στην ίριδα

Φωτογράφηση Βυθού – Για παρακολούθηση παθήσεων και της εξέλιξής τους στον αμφιβληστροειδή και στο υαλοειδές σώμα

Υπηρεσίες
 • Χειρουργός καταρράκτη - Εκπαιδευμένη χειρουργός με ανώδυνες και νεότερες μεθόδους, χωρίς ενέσεις - Προεγχειρητικός έλεγχος και Μετεγχειρητική παρακολού-θηση

 • Μικροχειρουργικές επεμβάσεις βλεφάρων

 • Εφαρμογή botox και υαλουρονικού οξέος
  για αισθητικούς λόγους

 • Γλαύκωμα - Μελέτη και αντιμετώπιση γλαυκώματος. Η παρακολούθηση του γλαυκώματος γίνεται με οπτικά πεδία, τομογραφία οπτικού νεύρου (OCT), παχυμετρία κερατοειδούς και 24ωρη μέτρηση της πίεσης του οφθαλμού

 • Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια - Γίνεται τακτικός έλεγχος και παρακολούθηση διαβητικών ασθενών για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, οίδημα ωχράς κηλίδας και συστήνεται θεραπεία, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ασθενή

 • Παθήσεις ωχράς κηλίδας - Γίνεται παρακολούθηση με βυθοσκόπηση, φωτογραφία και OCT και εφαρμόζεται θεραπεία, όπου χρειάζεται

 • Θεραπεία με ενδοβολβικές ενέσεις - Για Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας υγρού τύπου, Διαβητικό Οίδημα Ωχράς και Οίδημα από απόφραξη φλέβας του Αμφιβληστροειδούς

 • Πλήρης παιδο-οφθαλμολογική εξέταση

 • Argon, Pascal & YAG Lasers (Ιριδοτομή, Καψουλοτομή, Φωτοπηξία για ρωγμές αμφιβληστροειδούς και παραγω-γική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια)